Udruga Sv. Veronika utemeljena  je 2007. godine.
Dobro došli
Sv. Veronika je udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života hospitalizirane djece.
Kako su od kraja siječnja 2020. godine zbog virusa gripe zabranjene posjete bolesnicima i naša udruga je obustavila rad u radionicama dok zabrana posjeta ne bude ukinuta.
Krešimir Radočaj
Vesna Jagić
Nada Beljan
Sanda Perković
Jadranka Matačić
Sanja Samaržija
Marina Felić
Bruno Ban
Bojan Kiski
Lucija Cvitak
Franka Planinac
Katarina Ratkaj
Daniela Marčetić
dr. Marija Spajić

Nevenka Lutz

dr. Biserka Dehlić

Grad Karlovac

RTL pomaže djeci

GrađaniUdruga Sv. Veronika, Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac - Mob. 091 574 27 73- email:udruga.sv.veronika@gmail.com
Udruga "Sveta Veronika" zahvaljuje Općoj bolnici Karlovac na ustupljenom prostoru na serveru i gospodinu Radočaj Krešimiru na osmišljavanju i oblikovanju vizualnog identiteta web stranice.
Tete pričalice u bolnici - projekt Igra u pidžamama.
Raspored volontiranja
BROJ POSJETA